GUI / Interfejs Użytkownika

Parent Previous Next


Graficzny Interfejs Użytkownika (GUI)  

Dostosowanie


Tutaj dowiesz się, jak dostosować układ okien w RENDERLights i jak korzystać z menu i pasków narzędzi oraz menu kontekstowego.

Domyślny układ można odzyskać z:  

menu USTAWIENIA / UKŁAD OKIEN / DOMYŚLNY


Standardowy widok układu domyślnego.


Panele MENU, ŚWIATŁO i ANIMACJA są przypisane do odpowiednich pozycji (klatek Świateł-Obiektów-Animacji itp).

Aby odzyskać panel, który jest ukryty, wykorzystaj domyślny układ lub kliknij prawym przyciskiem myszy element w drzewie eksplorera i wybierz właściwości.

panel Drzewo Explorera / Pozycja / Prawy-klik / Właściwości