Światło

Previous NextŚwiatło

Ustawienia świateł znajdują się w panelu Światło.Nazwa: obecna nazwa wybranego światła. Można zmienić, klikając podwójnie na nazwę.


Włączone: włącza lub wyłącza źródło światła.


Rodzaj światła: wyświetla typ wybranego światła (wielokierunkowe - omni, słońce, kierunkowe lub latarka), jak również jego kierunek, wysokość i azymut, które można zmienić poprzez zmianę wartości.


Azymut: kąt światła w kierunku na północ, południe, wschód i zachód.


Kolor: zawiera ustawienia o zabarwieniu i natężeniu światła.


Rzucanie cieni: włącza lub wyłącza możliwość generowania cienia gdy światło trafi w obiekt. Jest również możliwa zmiana ustawienia cienia, np jego rozdzielczość, rozmiar, odległość od obiektu, jak wiele map cieni używa oraz przejrzystość.


Przejrzystość cienia: jak faktycznie działa cień. Zmienia, jak realistycznie są pokazywane półprzezroczyste cienie.

Można sterować za pomocą: panel Globalna Illuminacja / Przejrzystość cieni:


Cień - menu przejrzystości, można znaleźć w Globalnej Iluminacji.


Mapy cieni: zwiększają realizm przez prawidłowe odwzorowanie światła w czasie rzeczywistym. Działają tylko z OpenGL 3.0+ lub koniecznymi rozszerzeniami.


Rozdzielczość: zmienia rozdzielczości map cienia.


Próbki cienia: zmienia miękkość krawędzi cienia. Wartość może być 1 = ostry, 2, 4, 8 = rozmyty


Zdjęcie po lewej: próbki cienia są ustawione na 1; na prawo próbki są ustawione na 8, co tworzy bardziej miękkie cienie. (Model pochodzi z Google 3D Warehouse. "HML_Block10" przez Pepe)


Bliski (m): Bliska odległość płaszczyzny do generowania mapy cienia. Większa wartość zmniejsza skos cienia.


Daleki (m): Daleka odległość płaszczyzny do generowania map cienia.