Animacja

Previous Next

ANIMACJA


Tworzenie animacji

Dla stworzenia animacji na potrzeby projektu, należy wybrać menu Animacja / Dodaj lub

kliknij prawym przyciskiem myszy opcję animacji w Drzewie Eksplorera a następnie kliknij Utwórz animację z menu podręcznego.


Możesz utworzyć tyle animacji ile tylko chcesz.

W trybie pełnoekranowym można przechodzić pomiędzy animacjami za pomocą CTRL + liczba od 1 do 0 (w sumie 10). Jeśli masz więcej niż jedną animację, będą one

automatycznie umieszczane pod tymi liczbami.


Możesz również przeglądać / przemieszczać się pomiędzy animacjami za pomocą CRTL+klawisze strzałek, w górę lub w dół, aby wybrać żądaną animację. Naciśnij następnie spację, aby aktywować.


    LUB    

Ustawienia


Nazwa: nazwa aktualnie wybranej animacji.

Zapętlenie:  jeśli pole wyboru jest zaznaczone, to animacja jest stale powtarzana.


Ustawienia klatki kluczowejAby dodać klatkę kluczową, kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł animacji w Drzewie Eksplorera lub skorzystaj z górnego menu opcji klatek kluczowych. Po utworzeniu pierwszej klatki kluczowej można korzystać z klawisza F5, aby dodawać kolejne klatki kluczowe po przeniesieniu kamery do kolejnej lokalizacji.


Powtarzaj ten proces z nawigacją kamery by utworzyć ścieżkę do animacji.

Czas między klatkami kluczowymi można regulować w ustawieniach animacji.


Nazwa: nazwa aktualnie wybranej klatki kluczowej.

Czas trwania (s): czas trwania aktualnie wybranej klatki kluczowej w sekundach.

Krzywa: wygładza ścieżkę animacji (interpolacja Akima). Usuń zaznaczenie, aby wymusić ruch liniowy kamery.


Nakładka Tekstowa: Użyj tej opcji, aby dodać statyczny tekst indywidualnie na klatkach kluczowych.

(Nakładka Tekstowa pojawia się i znika po kilku sekundach)

-> Centrum: Regulacja położenia tekstu na ekranie

-> Rozmiar: Dostosuj rozmiar tekstu.

-> Kolor: Regulacja koloru tekstu.Przechwytywanie animacji do sekwencji obrazów


By wyrenderować animację należy wybrać w menu Animacja / Animacja / Przechwyć lub kliknij prawym przyciskiem myszy na animacji, którą chcesz przechwycić w Drzewie Eksplorera i wybierz z menu Przechwyć.


Wybierz folder, w którym będzie zapisywana sekwencja klatek, wybierz liczbę klatek na sekundę jakiej chcesz użyć (Uwaga: Europa wykorzystuje system PAL - 25 klatek/s natomiast USA korzysta z systemu NTSC z prędkością 30 klatek/s)


Skompiluj sekwencję klatek programem do edycji wideo Twojego wyboru. (Na przykład: VirtualDub / SonyVegas / After Effects / Premier / QuickTime itp).

  LUB  


Skróty Animacji


F5 aby utworzyć klatkę kluczową

F4 aby utworzyć klatkę kluczową przed bierzącą

F6 aby utworzyć klatkę kluczową po bieżącej

CTRL + F5 aby nadpisać klatkę kluczową


Animacje są przypisywane automatycznie do numerów na klawiaturze od 1 do 0. Naciśnięcie CTRL + określona liczba wybiera pożądaną animację. Spacja uruchamia lub wstrzymuje animację. Kliknij dwukrotnie na klatkę kluczową, aby otworzyć właściwości klatki kluczowej.


Porady:

Nakładka Tekstowa może być skalowana i umieszczona w dowolnym miejscu na ekranie. Kolory można regulować za pomocą opcji RGB. Pojawianie się i znikanie tekstu jest ustawione automatycznie.

Nakładka Tekstowa działa na bazie klatki. Użyj 'Nakładanie obrazu' jeśli potrzebujesz statyczny tekst podczas całej prezentacji, jak np. logo lub film animowany.