Wykrywanie kolizji

Parent Previous NextWykrywanie kolizji


Wykrywanie kolizji zazwyczaj odnosi się do problemu obliczeń wykrywania przecięcia się dwóch lub większej ilości przedmiotów.


-> Naciśnij klawisz (G) aby włączyć grawitację i wykrywanie kolizji.

-> Opcja ta jest również dostępna bez siły grawitacji, poprzez właściwości sceny.

-> Nie ma możliwości przesuwania obrazu przyciskiem kółka myszy (panningu), gdy jest włączona grawitacja.


Porada:

      Użyj kółka myszki, aby na chwilę wyłączyć kolizje i przejść przez ściany i drzwi.