Obiekty dynamiczne

Parent Previous NextObiekty dynamiczne


Obiekty dynamiczne można przesuwać, skalować i obracać za pomocą ikony Gizmo. Naciśnij środek Gizmo obiektu, aby przełączać się pomiędzy różnymi trybami.


Aby obiekt był dynamiczny należy zaznaczyć pole wyboru "Dynamiczny" w menu modelu. Od tej pory można przesuwać, obracać i skalować obiekt dynamiczny.Zaznacz pole wyboru "dynamiczny" ponownie, by wyłączyć opcję dynamiczny, zamieniając obiekt w statyczny z jednoczesną blokadą w żądanym położeniu.Należy pamiętać, że Globalna Illuminacja (GI) jest wyłączona przy każdej zmianie trybu. Wybierz 'prekalkulowany' w

panelu Globalnej Illuminacji by ją odbudować.
OSTRZEŻENIE! Nie ma funkcji cofania. Dlatego należy zachować ostrożność przy manipulowaniu obiektami dynamicznymi. Zapisuj często! Lub użyj funkcji autozapisu by odzyskać swoją pracę.