Manipulacja obiektem

Previous NextManipulacja obiektem


Domyślnie obiekty są importowane w trybie statycznym. Oznacza to, że są one zablokowane w ich oryginalnych lokalizacjach. Przy użyciu konwersji do postaci dynamicznej, można dokonywać dalszej manipulacji obiektem.

Obiekty dynamiczne można przenosić, skalować, obracać i animować.


Usuń zaznaczenie pola wyboru 'dynamiczny', aby zablokować przedmiot w wybranym miejscu.