LDMy

Parent Previous NextLDMy (Light Detail Maps czyli Mapy Detali Światła)


LDMy to wstępnie obliczane mapy z efektami oświetlenia pośredniego na małą skalę. Mogą być łączone z procesami GI czasu rzeczywistego oraz z trybem ciągłego oświetlenia ambient.


LDM definiuje geometrię wstępnie obliczonych map o niskim poziomie okluzji otoczenia (ambient occlusion). W celu uaktywnienia tej funkcji potrzebne jest wykonanie Rozpakowania (unwraping) i wtopienia LDMów.LDMy są w pełni interaktywne z radiosity i bezpośrednim oświetleniem. Podczas wtapiania, RENDERLights stworzy oddzielny folder dla wszystkich map LDM, które zostały utworzone podczas samego procesu wtapiania.


panel Drzewo Eksplorera / Obiekty Statyczne / Wybuduj LDMy...


Przykład z LDM można zauważyć na modelu tej zabawki lokomotywy. Pierwszy obraz powstał z wykorzystaniem jedynie stałego oświetlenia otoczenia, natomiast w drugim obrazie zostało wykonane wtopienie, aby wyświetlić mapę LDM. Jak już wcześniej wspomniano LDM można łączyć z trybem radiosity wstępnie obliczonym oraz czasu rzeczywistego.