Co nowego

Wstęp ››
Parent Previous Next


Co nowego?  

Wersja 1.8.3


WERSJA 1.8.3 OPUBLIKOWANA 24-go lutego 2015


NOWOŚCI


+ usunięte "Łącz materiały"

+ Esc w trybie Oculus wyłącza stereo (jako dodatek do opuszczania pełnego ekranu)

+ szybszy start RL (opóźnione wgrywanie tekstur w bibliotece materiałów)

+ zaktualizowany do pracy z nowym Lightsprint SDK

+ "Zapis...", "Wtapianie...", "Rozpakowywanie...", "Rendering..." itd, pojawiają się również gdy podpowiedzi są wyłączone (przywrócenie zmiany z 1.7.18)

+ filmy są zsynchronizowane z animacjami. Również podczas przechwytywania

+ Animacja / Przesunięcie wideo

+ kontury i mnożniki zapisywane do rlproj, dodane do systemu cofania ruchu, mogą być animowane

+ SSGI dodane do systemu cofania ruchu, mogą być animowane

+ naprawa błędów assimp-Cinema4D-IFC i zintegrowanie go z systemem Windows RL

+ różne klatki animacji mogą używać różnych logo

+ poprawiono: zapisywanie rlproj - zatrzymywało c@pture

+ poprawiono: napis "Nagrywanie..." nie był na środku

+ zakończone prace nad GI / mnożnikami, wszystkie powinny działać tak samo w pathtracer, fireball, lightmap

+ Pathtracer obsługuje panoramę, wybór, flary obiektywu, fps, niektóre tryby stereo

+ kliknięcie obiektów w rzutni działa także w panoramie i niektórych trybach stereo

+ "fire + path" dodana technika, automatycznie przełącza się z "fireball" do "pathtracer" po 0.2s bezczynności

+ w trybie Oculus, mysz obraca kamerę nawet bez naciskania przycisków (ale tylko w oknie Oculus. Nie ma żadnego wpływu po przeniesieniu się na zewnątrz)

+ poprawiono: pathtracing w 100% części przejrzystych map alfa

+ poprawiono: "Przejrzystość / 1-bitowy / Próg" nie działało zgodnie z dokumentacjąWERSJA 1.8.1 OPUBLIKOWANA 12-go stycznia 2015


NOWOŚCI


Wsparcie Oculus DK2

+ ulepszone refleksje map sześciennych

+ dokładniejszy rendering w czasie rzeczywistym przejrzystości

+ buforowane wsparcia stereo Quad

+ płaszczyzny cięcia działają także na obiekty dynamiczne

+ wolna płaszczyzna cięcia zawiera materiał obustronny, więc jej szkielet (po wybraniu) jest widoczny z obu stron

+ "Globalna Illuminacja / Pośrednia" ma nowy tryb pathtraced

+ "Scena / Render dodatki / Kontury"

+ menu kontekstowe Włącz / Wyłącz

+ "Model / Załączony" może być animowany, jest zapisywany do .rlproj

+ "Kamera / Tarcie"

+ "Kamera / Panorama / Superpróbkowanie"

+ "Model / Obrót" obraca się wokół osi obrotu

+ Stereo / Oculus jest dostępne we wszystkich wersjach

+ Shift-F11 przełącza pełen ekran na wszystkie dostępne wyświetlacze. Wybór jest zapisywany do preferencji

5 właściwości panoram (skala, FOV, nazwa pliku warp, superpróbkowanie, blokada horyzont) zapisywane rlproj, mogą być animowane, mają cofnij / ponów

2 pliki (panoramaWarp, dofApertureShape) obsługiwane w Plik / Zbieraj, Plik / Pakuj-i-dziel

+ szybszy automatyczny tonemapping

+ obiekty wyłączone mają [Wył.] w drzewie sceny

+ ramka zaznaczenia na Shift+przeciąganie w lewo, odwołanie zaznaczenia na Shift+Alt+przeciąganie w lewo, przeciąganie w prawo vs lewo

+ Rzutnia / Wybór powiększenia

+ Rzutnia / Zakresy powiększenia

+ F2, F3, klawisze skrótu (zakresy powiększenia, wybór powiększenia)

+ Model / Oś z globalnym wyborem góra / centrum / dół  punktu obrotu (dolna oś multiselekcji jest centrum indywidualnych osi dolnych)

+ 3DWarehouse pliki są pobierane do projektu dir

+ 3DWarehouse "wstaw" wstawia model jako pojedynczy obiekt, z nazwą zaczerpniętą z nazwy pliku

+ Alt-upuść tworzy kopię materiału, nie dzieli materiału

+ Skybox (mapy nieba) mogą być animowane

+ animowane skybox są zbierane i pakowane w exe

+ wa/wd/sa/sd klawisze pracują jako wx/wc/sx/sc (ale nie wycofują)

+ po zaznaczeniu 'udoskonalony zrzut ekranu', pathtracing pracuje wewnętrznie w podwyższonej rozdzielczości, F9, zapisuje go w większej rozdzielczości

+ zaktualizowany do Oculus SDK 0.4.4

+ pathtraced materiał o nazwie "background" jest niewidoczny, ale otrzymuje światło / cień

+ zmiana nieba w pathtracer jest natychmiastowa, w większości przypadków wygląda to lepiej niż mieszanie 3s


OGÓLNE POPRAWKI


+ nie mają wpływu na Panoramę wartości "Ekran centrum"

+ zmieniony system zderzaczy światła na szybszy SDK

+ zaktualizowane mapy i system ochrony map

+ kodowanie do korzystania z szybszych GPU w notebookach Optimusa

+ zaktualizowany do pracy z najnowszym systemem światła SDK

+ latarka wykrywa blisko / daleko zamiast dziedziczenia go z kamery

+ podpowiedzi co do materiału przód / tył usunięte z RL (są one częścią diagnostyki)

+ zaktualizowany do pracy z obecnym systemem światła SDK

+ "Globalna Illuminacja / Bezpośredni" uproszczone do odhaczania

+ "Obiekt / [x] załączony" (czasami nie działa dla obiektów statycznych)

+ "Kamera / Automatyczne blisko-daleko / Dokładność"

+ zaktualizowany do pracy z obecnym systemem światła SDK

+ zmiany w panelu "Global Illumination"

+ F8 nie restartuje pathtracera

+ obejście problemu renderowania w Oculus "tryb rozszerzonego pulpitu"

+ zaktualizowane połączenie z Oculus SDK 0.42

+ zaktualizowany do Oculus SDK 0.42, może obsługiwać śledzenie położenia głowy DK2

+ środek ekranu nie ma wpływu na Panoramę

+ Oculus działa lepiej z animacją (kierunek widoku zmienia się wraz z animacją)

+ "Naciśnij klawisz ESC, aby powrócić do 3D" w przeglądarce Lightmap i Rozpakowanie

+ prawy przycisk myszy nie wybiera, otwiera menu kontekstowe tylko wtedy, gdy obiekt jest zaznaczony

+ "Zapis ...", "Wtapianie ...", "Unwrapping ...", "Rendering ..." pojawia się tylko wtedy, gdy są włączone podpowiedzi

+ domyślny FOV zmniejszył się o około 25%

+ RL pamięta ścieżki zrzutów ekranu (w .prefs)

+ okno powiadomień jeśli nie uda się zapis zrzutu ekranu

+ mapowanie działa tak, jakby siatkę otaczał sześcian (nieskalowany obiekt)

+ Ścieżka Zrzutu ekranu jest względną ścieżką do pliku sceny, wraca do pulpitu tylko wtedy, gdy nie ma otwartej/zapisanej sceny

+ tarcie wyłączone w trybach myszy "przesunięcie" i "obrót wokół"

+ zaktualizowany do Oculus SDK 0.4.3

+ wszystkie panele z numerami x / y / z zreorganizowane

+ rotacja mająca liczbę x / y / z w panelu zreorganizowana w celu lepszego dopasowania Gizmo

+ tarcie zastosowano także do obrotu

+ tarcie wpływa na: całą nawigację myszy i klawiatury, wszystkie funkcje menu, wybieranie klatek animacji

+ tarcie = 0 nie zatrzymuje całkowicie ruchu

+ tarcie zapisywane do .rlproj

+ Skyboxy nie są wgrywane na starcie, szybszy rozruch RL (tutaj 4s -> 3s)

+ Gizmo UV do ruchu nic nie robi, gdy mysz jest poza wybranym obiektem

+ Po otwarciu przeglądarki 3DWarehouse, rzutnia zawiera ostatnią klatkę z bieżącego projektu (nigdy więcej prostokątów / bałaganu)

+ gdy otwiera się nowy projekt, rzutnia zawiera ostatnią klatkę starego projektu (nigdy więcej prostokątów / bałaganu)

+ gdy dwa obiekty mają taką samą nazwę (np bf1942), drugi jest zmieniany na bf1943 zamiast bf1942.2

+ można oczyścić także wtopione oświetlenie

+ latarka jest podłączona bezpośrednio do kamery, nie 0.5m poniżej

+ "Skrót" przemianowano na "Re-użycie GI"

+ "Re-użycie GI" domyślnie wyłączone

+ zaktualizowane obrazy splash i ochrona

+ zrzut ekranu jest F9, był F8

+ szybszy import (szybsze wykrywanie odwróconych twarzyczek, szybsze generowanie unikalnych nazw)

+ pole wyboru stereo nie jest animowane

+ więcej logowania za kulisami (w próbie znalezienia przyczyny awarii)

+ zmiana trybu Latanie - obrót tylko w obrębie 90 stopni od normalnego

+ tryb Latanie włącza również latanie w lewo / w prawo

+ "GI / Lustra / Okluzja"

+ animacja restartuje pathtracer

+ ulepszenia DK2

+ zaktualizowane importery plików

+ Oculus DK2 ma prognozy i niski opór włączony, naprawione ruchy głowy, czarny ekran po Plik / Otwórz naprawiony


Poprawki błędów


+ Poprawiono: błąd we wtapianiu lightmap

+ Poprawiono: artefakty wtapiania Lightmap w obecności dwóch identycznych trójkątów

+ Poprawiono: odwrócone tekstury po imporcie .bsp i zapisie do .rr3

+ Poprawiono: wyłączone podpowiedzi nie znikają

+ Poprawiono: brak aktualizacji cieni po wyłączeniu obiektu

+ Poprawiono: panorama stereo

+ Poprawiono: default.prefs (uszkodzony w 1.7.14)

+ Poprawiono: RL wieszał się, gdy wczytywało się niektóre modele (z wiersza poleceń lub przez upuszczenie modelu na ikonę RL)

+ Poprawiono: światła z odnośników były duplikowane z każdym zapisem projektu

+ Próba naprawienia śledzenia pozycji głowy (nie testowane)

+ Poprawiono: czasem aktualizowane envmaps 8x8 były czarne

+ Poprawiono: brakuje skybox w spakowanych .exe

+ Poprawiono: możliwe wieszanie się w Plik / Nowy i Plik / Otwórz

+ Poprawiono: wieszanie się przy komunikacie awarii z "No builder registered for ..."

+ Poprawiono: bałagan okien przy starcie (prostokąty w Aero, nie zaktualizowane w klasycznym Windows)

+ Poprawiono: dziwny pełny ekran na .exe starcie

+ Poprawiono: F3 nie działa z płaszczyzną

+ Poprawiono: możliwe wieszanie się po usunięciu odnośnika xref

+ Poprawiono: alt-numer i ctrl-numer

+ Poprawiono: respawn

+ Poprawiono: klikanie na komentarz w eksploratorze

+ Poprawiono: klikanie na ikonę anim.frame w rzutni

+ Poprawiono: Oculus tarcie

+ Poprawiono: błąd podczas zapisu / ładowania projektu z animowanymi światłami

+ Poprawiono: materiały przeciągnij i upuść z matlib nie pracowały dobrze z pathtracer

+ Poprawiono: wiele formatów plików dublujących się na liście

+ Poprawiono: kompatybilność z niektórymi starymi projektami (projekty z animowanymi obiektami, zapisane przez 1.07.17 lub starsze)

+ Poprawiono: ulepszony pathtrace ma prawidłową aspekt, obejmuje jedynie część rzutni

+ Poprawiono: numer wersji

+ Poprawiono: Oculus+tarcie+prawe przeciąganie było powolne, zwłaszcza z tarciem = 0

+ Poprawiono: F9 wznawiał pathtracer

+ Poprawiono: ścieżki do brakujących tekstur gubiły się

+ Poprawiono: obraz pathtraced miał światło od dolnej linii przenikające do górnej linii

+ Poprawiono: niektóre samochody pathtraced miały poszczególne trójkąty widoczne