Instalacja

Previous Next


Instalacja  

RENDERLights Instrukcja instalacji.


Po zakupie wysłany zostanie do Ciebie kod licencyjny. Kod wygląda mniej więcej tak:

(TKEA-WXYA-APAA-PJAE)


Zachowaj ten kod. Będzie potrzebny do instalacji, natomiast w przyszłych aktualizacjach komputer będzie pamiętał kod, więc nie będzie potrzeby wpisywania go ponownie. W każdym przypadku najlepiej jest przechowywać kod w bezpiecznym miejscu, gdzie można go użyć w późniejszym czasie, jeśli to konieczne.


W przypadku utraty kodu z jakiegoś powodu, wyślemy go z powrotem do Ciebie, po prostu skontaktuj się z nami: arch3designer@gmail.com


Instalacja:


Pobierz instalator za pomocą łącza lub użyj instalatora zawartego na otrzymanym nośniku.

Zapisz plik w lokalizacji łatwej do zapamiętania lub na pulpicie. Będziesz otrzymywać powiadomienia o nowych aktualizacjach okresowo, więc nie jest tak ważne aby zachować instalatora, ponieważ może on ulec zmianom w przyszłości. Dobrą praktyką jest, aby mieć zapisane co najmniej dwie ostatnie wersje, na przypadek stwierdzenia błędu i potrzeby ponownego zainstalowania starszej wersji.

Kontynuuj instalację, kliknij dwukrotnie plik instalacyjny o nazwie: "RLInstaller.exe"

Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
Akceptuję warunki? Oczywiście, że tak. Kliknij przycisk Dalej.
Wybierz dla pojedynczego użytkownika lub wszystkich użytkowników na wybranym komputerze i kliknij przycisk Dalej.
Wybierz ścieżkę docelową i kliknij przycisk Dalej.

Funkcja Pakuj-i-dziel działa najlepiej, jeśli RENDERLights jest zainstalowany w domyślnej lokalizacji.

Uwaga: System Windows Vista i 7 może mieć pewne ograniczenia jeśli RENDERLights jest zainstalowany w katalogu "C:/Programs"
Stwórz katalog w menu Start i kliknij przycisk DalejPrzejrzyj swoje opcje i kliknij przycisk Dalej
Instalacja zakończona. Kliknij przycisk Zakończ, aby rozpocząć RENDERLights

Uwaga:

Podczas otwierania RENDERLights po raz pierwszy pojawi się ekran pomocy. Proszę poświęcić czas, by zapoznać się z klawiszami skrótów i nawigacji.

Użyj (F11) aby przejść do pełnego ekranu. Ekran pomocy może być również otwierany przez naciśnięcie klawisza (H).
Mamy nadzieję, że spodoba Ci się RENDERLights.


Z poważaniem.

Development Team RENDERLights

i dystrybutor wersji polskiej arch3Designer