Pathtracing czasu rzeczywistego

Wstęp ››
Parent Previous Next

Rendering pathtracing w czasie rzeczywistymW grafice komputerowej pathtracing jest metodą renderowania obrazów Monte Carlo scen trójwymiarowych tak, że GI jest wiernym oddaniem rzeczywistości. Zasadniczo, jest to algorytm całkowanego natężenia światła, padającego na jeden punkt na powierzchni przedmiotu. To natężenie oświetlenia jest następnie redukowane przez funkcję odbicia powierzchniowego (BRDF) aby określić, ile z niego pójdzie w kierunku kamery obserwatora. Procedura integracji jest powtarzana dla każdego piksela obrazu wyjściowego. W połączeniu z fizycznie dokładnymi modelami powierzchniowymi, dokładnymi modelami źródeł prawdziwego oświetlenia (żarówki) i optycznie odpowiednimi kamerami, pathtracing może produkować obrazy, które są nie do odróżnienia od fotografii.


Pathtracing naturalnie symuluje wiele efektów, które muszą być specjalnie dodane do innych metod (konwencjonalny raytracing lub renderowanie scanline), takich jak miękkie cienie, głębia ostrości, rozmycie ruchu, efekt kaustyki, okluzji otoczenia i oświetlenia pośredniego. Użycie tego silnika renderującego z zaimplementowanymi w/w efektami  jest zdecydowanie prostsze.


Ze względu na swoją dokładność i bezstronność, pathtracing jest używany do generowania obrazów odniesienia przy testowaniu jakości innych algorytmów renderingu.
W celu uzyskania wysokiej jakości zdjęć z pathtracing, duża ilość promieni musi być śledzona, aby uniknąć widocznych artefaktów.


Możesz włączyć pathtracing w panelu Globalna Illuminacja / Technika


Z natury pathtracing jest powolny, ale robimy wszystko, aby poprawić szybkość i wydajność, bez utraty jakości.10 sekund


10 minut


Jeżeli jest zaznaczony ulepszony zrzut ekranu, pathtracing pracuje wewnętrznie w podwyższonej rozdzielczości. F9 zapisuje go w większej rozdzielczości dla powiększonego renderowanego obrazu.