Światła projekcyjne

Światło ››
Parent Previous Next


Światła projekcyjne


Każde zdjęcie lub film wideo może być rzutowane ze źródła światła.


To światło projekcyjne wpływa na środowisko, jak każde inne źródło światła w scenie.

Barwienie kolorem i Globalna Illuminacja umożliwia użytkownikowi budowanie realistycznego wyglądu, rodem z sal kinowych czy konferencyjnych.


Tekstury lub filmy projekcyjne mogą być zabarwiane kolorem, a wynik jest tylko kwestią wyobraźni artysty. Wygląd bezpośrednio odwołuje się do zdolności użytkownika na tworzenie fantastycznego i wiarygodnego środowiska.