Import

Edycja sceny ››
Parent Previous NextImport  


Funkcja importu umożliwia import pojedynczych obiektów lub pełnych scen, tworzonych przy użyciu oprogramowania 3D dostępnego na rynku, włączając: 3DS, DAE, SKP, KMZ, OBJ, DXF, IFC, FBX i wiele innych.

Możesz importować ponad 50 różnych formatów plików 3D, sprawdź listę poniżej, aby znaleźć wybrany format.


RENDERLights obsługuje również Google 3DWarehouse, gdzie można pobrać tysiące darmowych modeli 3D - szybko i łatwo.


Uwaga: modele 3D Warehouse zresetuje scenę.


Popularne formaty wymiany danych                        

   Collada ( .dae )

   Blender 3D ( .blend )

   3ds Max 3DS ( .3ds )

   3ds Max ASE ( .ase )

   Wavefront Object ( .obj )

   Industry Foundation Classes (IFC/Step) ( .ifc )

   XGL ( .xgl,.zgl )

   Stanford Polygon Library ( .ply )

   *AutoCAD DXF ( .dxf )

   LightWave ( .lwo )

   LightWave Scene ( .lws )

   Modo ( .lxo )

   Stereolithography ( .stl )

   DirectX X ( .x )

   AC3D ( .ac )

   Milkshape 3D ( .ms3d )

   * TrueSpace ( .cob,.scn )

Formaty przechwytywania ruchu (motion capture)

   Biovision BVH ( .bvh )

   * CharacterStudio Motion ( .csm )

Formaty Silnika Grafiki

   Ogre XML ( .xml )

   Irrlicht Mesh ( .irrmesh )

   * Irrlicht Scene ( .irr )

Formaty plików z gier

   Quake I ( .mdl )

   Quake II ( .md2 )

   Quake III Mesh ( .md3 )

   Quake III Map/BSP ( .pk3 )

   * Return to Castle Wolfenstein ( .mdc )

   Doom 3 ( .md5* )

   *Valve Model ( .smd,.vta )

   *Starcraft II M3 ( .m3 )

   *Unreal ( .3d )

Inne formaty plików

   BlitzBasic 3D ( .b3d )

   Quick3D ( .q3d,.q3s )

   Neutral File Format ( .nff )

   Sense8 WorldToolKit ( .nff )

   Object File Format ( .off )

   PovRAY Raw ( .raw )

   Terragen Terrain ( .ter )

   3D GameStudio (3DGS) ( .mdl )

   3D GameStudio (3DGS) Terrain ( .hmp )

   Izware Nendo ( .ndo )


*Gwiazdka oznacza ograniczone wsparcie