Komentarze

Edycja sceny ››
Parent Previous NextKomentarzeNapisz komentarz, a następnie naciśnij ALT+C. Widok jest zapisywany wraz z komentarzem, więc kliknięcie w komentarz zmienia widok w scenie do tego z zapisu.

Kliknięcie w komentarz, wybiera ponownie tekst. Wszelkie zmiany dokonane na komentarzu, nadpisują poprzedni komentarz. (Podpowiedź: zapisz komentarz dzięki alt+c, aby odznaczyć)Komentarze nie są zapisywane ze sceną. Komentarze muszą być zapisane oddzielnie. Są one zapisywane w plikach .rlcom. Menu / Komentarze / Zapisz. Komentarze muszą być importowane za każdym razem.