Mierzenie

Edycja sceny ››
Parent Previous NextMierzenie


Naciskając klawisz M będziesz w stanie zmierzyć odległości między wierzchołkami.

Najpierw wybierz jeden wierzchołek a następnie drugi.

Jednostką domyślną RENDERLights jest metr.Jeśli chcesz zmienić jednostkę miary na imperialne, zastosuj następującą ścieżkę:

panel Scena / Wymiarowanie / Jednostki imperialne (pole wyboru)