Mapowanie Nierówności

Materiały ››
Parent Previous Next
Mapowanie Nierówności (bump)


W grafice komputerowej 3D, mapowanie normalnych lub "mapowanie wypukłości Dot3", to technika używana do udawania podświetlenia nierówności i wgnieceń - implementacji odwzorowania nierówności (bump). Jest ona stosowana, aby dodać więcej detali bez potrzeby uszczegółowiania o dodatkowe poligony.Typowym zastosowaniem tej techniki jest możliwość poprawienia wyglądu i szczegółów modelu o niskiej liczbie poligonów, generując mapę normalnych z modelu o dużej liczbie poligonów lub z mapy wysokościowej.


Normalne mapy są powszechnie przechowywane w regularnych obrazach RGB, gdzie elementy RGB odpowiadają odpowiednio wartościom X, Y i Z.


Mapy Nierówności (Wył.)                                                                               Mapy Nierówności (Wł.)