Parallax displacement

Materiały ››
Parent Previous Next
Przemieszczenie Paralaksy (Parallax Displacement)


Mapowanie paralaksy (zwane także przesunięciem mapowania lub wirtualnym przemieszczeniem mapowania) jest ulepszeniem technik mapowania wypukłości (bump) lub mapowania normalnych, dodawane do tekstur w aplikacjach renderujących 3D, takich jak gry wideo. Dla użytkownika końcowego oznacza to, że tekstury, takie jak kamienne ściany, będą miały więcej głębi i tym samym pozornie większy realizm z mniejszym wpływem na wydajność symulacji.


Mapowanie paralaksy realizowane jest przez przemieszczanie współrzędnych tekstury na punkt renderowanego wielokąta, przez funkcję kąta widzenia w przestrzeni stycznej (relatywny kąt do powierzchni normalnej) i wartości mapy wysokościowej w tym punkcie. W ostrzejszych kątach widzenia, współrzędne tekstury są przesunięte bardziej, dając złudzenie głębi z powodu efektu paralaksy w miarę jak zmienia się widok.


Mapowanie Parallax Displacement (Wył.)                                                      Mapowanie Parallax Displacement (Wł.)