Model

Edycja sceny ››
Parent Previous NextModelMenu Model zawiera ustawienia, które pozwalają na wprowadzenie korekt do zaznaczonego obiektu, takich jak:


Dynamiczny:


Pole wyboru - Dynamiczny, włącza lub wyłącza funkcję obiektu dynamicznego. Jeśli jest włączona, model może być przenoszony, skalowany i obracany.Umieszczenie:


Pokazuje aktualną pozycję wybranego obiektu w scenie ("Świat").

Pozycją obiektów w scenie można manipulować albo przez zmianę wartości w okienku Umieszczenie lub chwytając strzałki X, Y, Z na obiekcie i odpowiednio je przeciągając.Uwaga: opcje, które są wyszarzone nie są modyfikowalne.


Illuminacja:


Zawiera dane wtopionego oświetlenia w obiekt.Siatka:


Siatka pokazuje różne aspekty modelu, takie jak ilość trójkątów, wierzchołków, kanałów UV i jego wielkości itp.Materiały:


Sekcja materiały w modelu, pokazuje, jak wiele różnych materiałów używa obiekt.

Przedmioty ze sobą zespolone będą zawierać wiele materiałów, użyj tej opcji, aby wybrać siatkę w siatce.

Alternatywą jest możliwość łączenia lub dzielenia obiektów po materiale.