Zapisz

Edycja sceny ››
Parent Previous Next


Zapisz  


Aby zapisać projekt przejdź do Plik / Zapisz (aby zapisać na dysku z aktualną nazwą) lub Zapisz jako (by zapisać w innej lokalizacji pod inną nazwą). Plik jest zapisywany we własnym formacie projektu RENDERLights .rlproj, ale model zapisywany jest do pliku .rr3, który zawiera całą geometrię (zmiany) modelu, oświetlenie, materiały wtopione etc.