Łącz

Edycja sceny ››
Parent Previous Next


Łącz


Funkcja 'Łącz' pozwala na łączenie plików RENDERLights .rlproj w jedną scenę. Możliwy jest wybór poszczególnych elementów do łączenia np. światła, obiekty, kamery lub inne zmienne, które mogą być połączone poprzez opcje selekcji sceny.To pozwala użytkownikowi określić, co dokładnie chciałby zaimportować.