XREF

Edycja sceny ››
Parent Previous Next


Xrefing  Xrefing odnosi się do zdolności RENDERLights do importowania modeli bez modyfikowania oryginalnego pliku.


Możesz przypiąć wiele plików i różnych formatów do jednej sceny.


Pliki xref mogą być włączane i wyłączane w celu ujawnienia części innych modeli lub różnych wariantów.


Modele xref można rozbić do sceny, jednakże tracą wtedy funkcjonalność powiązania z plikiem oryginalnym.


Zorganizuj swój teren przez łączenie elementów za pomocą plików xref. Teren, budynki, samochody, ludze i wszelkie inne elementy mogą być importowane jako odnośniki, w ten sposób można łatwo zaktualizować niektóre komponenty i zaoszczędzić czas, bez utraty całej swojej pracy.