Pasek menu

Parent Previous Next


Menu Główne    

PLIK:


Nowy: rozpocznij nowy projekt

Otwórz: otwórz istniejący projekt z dysku

Otwórz ostatni: otwórz ostatni projekt, z którym pracowałeś ostatnio

Łącz: importuj części z innego projektu

Zapisz: zapisz bieżący projekt na dysk

Zapisz jako: zapisz bieżący projekt pod nową nazwą

Autozapis: zapisz do lub odzyskaj projekt z autozapisu

Import: dodaj dane z pliku sceny 3D do aktualnego projektu

Export: eksportuj geometrii i światła do pliku sceny 3D

Xref: dodaj odniesienie pliku sceny 3D do aktualnego projektu

3DWarehouse: wymień obecną scenę sceną z Google 3D Warehouse

Pakuj-i-dziel: zapisz bieżący projekt do pliku wykonywalnego exe

Zbieraj: zbierz wszystkie pliki używane przez projekt do wybranego katalogu

Zrzut ekranu: zapisz zrzut ekranu do ścieżki określonej w preferencjach użytkownika

Wyjście: wyjście z programu


EDYCJA:


Cofnij, Przywróć, Kasuj, Przenieś, Obróć, Skala, Właściwości


KOMENTARZE:


Nowy: zapisz bieżący komentarz, utwórz nowy

Otwórz: załaduj uwagi z dysku

Zapisz: zapisz na dysku komentarze

Zapisz jako: zapisz na dysku pod nową nazwą

E-mail: wyślij komentarze e-mailem


Uwaga: Komentarze są zapisywane osobno, nie są zapisywane z projektem. Zapisane komentarze trzeba załadować ręcznie. Dobrym pomysłem jest

             jeśli dasz opisową nazwę do komentarza, w ten sposób mogą być ładowane w zależności od potrzeb. Na przykład (Nazwa projektu / Data / Aktualizacja)

RZUTNIA:


Góra: zobacz scenę z góry

Dół: zobacz scenę od dołu

Lewo: zobacz scenę z lewej

Prawo: zobacz scenę z prawej

Przód: zobacz scenę z przodu

Tył: zobacz scenę od tyłu

Widok Ortogonalny: ustaw kamerę pod kątem prostym

Perspektywa: przywracanie kamery z pozycji 1

Pokaż całość: przesuń kamerę by zobaczyć całą scenę

Pokaż wybór: przesuń kamerę by zobaczyć cały wybór

Rozmiar: Ustaw rozmiar rzutni (Rozmiar rzutni jest ważny, gdy chcemy stworzyć idealny rozmiar dla Twojej animacji)

Powszechnie używane rozdzielczości:

Internet (YouTube lo-res) 320x240

Rozdzielczość TV (VGA, YouTube) 640x480

HDTV 720p Rozdzielczość 1280x720

HDTV 1080i / 1080p Rozdzielczość 1920x1080


Pełen ekran: Przełącza w tryb pełnoekranowy


ŚRODOWISKO:


Poranek: ustaw predefiniowane środowiskoPołudnie: ustaw predefiniowane środowisko


Zmierzch: ustaw predefiniowane środowisko


Zachód: ustaw predefiniowane środowisko


Noc: ustaw predefiniowane środowisko


Gradient: ustaw predefiniowane środowisko


Białe: ustaw białe środowisko


Czarne: ustaw czarne środowisko


Niestandardowe: ustaw niestandardowe środowisko ze skybox,  panoramy 360 stopni, panoramicznego filmu.

(zalecany rozmiar w pikselach: 4000X2000)


ŚWIATŁA:


Kierunkowe: dodaj światło kierunkowe

Omni: dodaj światło Omni (dookólne)

Słoneczne: włącz światło słoneczne

Latarka: włącz latarkęANIMACJA:


Animacja: działania związane z wybraną animacją


Dodaj: dodaj nową animację

Odtwórz: odtwórz wybraną animację od początku

Przechwyć: przechwytywanie zaznaczonej animacji do sekwencji obrazów

Kontynuuj: kontynuacja przerwanej animacji

Dodaj klatkę do animacji: dodaj nową klatkę kluczową na końcu animacji


Klatka kluczowa:


Odtwórz: odtwórz animację z bieżącej klatki kluczowej

Przechwyć: przechwytywanie animacji z bieżącej klatki kluczowej

Wstaw przed bieżącą: wstaw nową klatkę kluczową przed bieżącą klatką kluczową

Zapisz do bieżącej: zapisz nową klatkę kluczową do bieżącej

Wstaw po bieżącej: wstaw nową klatkę kluczową po bieżącej


USTAWIENIA:


Drzewo Explorera: okno z drzewem obiektów zawartych w scenie

Scena: włącz/wyłącz okno projektu i sceny

Materiał: włącz/wyłącz okno Materiał

Preferencje: włącz/wyłącz okno preferencji użytkownika (zapisane automatycznie na użytkownika, a nie na projekt)

Globalna Illuminacja: włącz/wyłącz okno oświetlenia globalnego

Układ okien: zmiana układu okien/paneli

Domyślny: zmień układ okien do ustawień domyślnych

Zamknij wszystko: zamknij wszystkie panele oprócz okna rzutni


POMOC:


Skróty klawiaturowe: włącz/wyłącz pomoc ze skrótami klawiaturowymi

Pomoc: otwórz stronę wsparcia w przeglądarce internetowej

Pdręcznik: otwórz podręcznik użytkowania

       Lokalny: podręcznik dostępny w programie (wersja polska)

       Online: podręcznik dostępny w internecie (wersja angielska)

Wsparcie: otwórz stronę wsparcia w przeglądarce internetowej

Aktualizacje Internetowe: sprawdź aktualizacje w Internecie

Sklep: otwórz stronę sklepu w przeglądarce internetowej

Licencja: otwórz okno licencji

Brakujące tekstury: wyszukiwanie brakujących tekstur

Dziennik: otwórz pliki dziennika

O nas...: włącz/wyłącz informacje o twórcy programu