Menu kontekstowe

Parent Previous Next
Menu kontekstowe


W menu kontekstowym są dodatkowe funkcje, które mogą być stosowane w odniesieniu do pozycji w Drzewie Eksplorera.

Projekt, światła, obiekty, animacje itp, mają dodatkowe opcje, które mogą być dostępne tylko z poziomu menu kontekstowego.


Projekt


Xref
Światła


Obiekty


Animacje


Klatki kluczowe animacji