Rozproszenie

Materiały ››
Parent Previous NextRozproszenie (Diffuse)


Tutaj można przypisać kolor do kanału rozpraszania na Twoim obiekcie 3D. Użyj pokrętła wartości do zmiany intensywności koloru. Mapowanie UV potrzebuje wartości ID, którym można przypisać różne wartości w razie potrzeby. Normalnie UV ID jest wybierany w programie 3D w ustawieniach mapowania UV. Można również stosować tekstury. Działa większość standardowych bitmap, przy założeniu, że masz prawidłowo odwzorowany UV modelu przy użyciu odpowiedniego oprogramowania do modelowania 3D (ArchiCAD, 3D Studio Max, Maya, Sketchup itp).Rozproszenie: miejsce na kolor lub teksturę, określa główny kolor na powierzchni.


kolor: wyświetla zestaw kolorów lub średni kolor ustawionej tekstury.


wartość: natężenie ogólnie


UV: informacje na temat kanału UV materiału, które kojarzy mapę ze współrzędnymi mapowania obiektu.

Różne kanały UV mogą mieć różne wartości U i V kafelkowania (tilingu), różne przesunięcia U i V i tak dalej. Mapowanie UV powinno być

wykonane przed importem do RENDERLights. Można też po przekształceniu do obiektu dynamicznego użyć narzędzia mapowania UV do generowania współrzędnych mapujących.


tekstura lub wideo: miejsce tekstury lub pliku wideo. RENDERLights jest w stanie korzystać z wideo na żywo (z kamery podłączonej do komputera) jak z tekstury;

wpisz c@pture by użyć.