Stały ambient

Parent Previous NextStały ambient (Constant ambient)


Stała otoczenia wyświetla Twój model w standardowym trybie OpenGL. Jest to ogólnie światło, by wyświetlać podgląd modelu. Wszystkie światła bezpośrednie są włączone w tym trybie i w połączeniu z mapami LDM otrzymujemy wypełnienie sceny globalnym oświetleniem.


W tym trybie nie jest wyliczane promieniowanie radiosity.