PROGRAM KURSU - ARCHITEKCI

 

 

ArchiCAD kurs podstawowy rozszerzony - 24h lekcyjne (3 dni)

 

Kilka słów o technologii BIM. Historia, teraźniejszość i przyszłość.

Koncepcja Wirtualnego Budynku - BIM jako baza danych.

Możliwości i zalety BIM - porównanie z innymi technologiami CAD.

 

1. Przygotowanie do pracy projektowej.

    Zanim rozpoczniemy pracę - wprowadzenie, nawigacja, parametry projektu.

    Elementy wirtualnego budynku - cechy elementów 2D i 3D, podstawy  zaznaczania, narzędzia.

 

2. Budowanie zawartości - podstawowe elementy 3D. Okna programu.

    Podstawowe elementy 3D. Precyzyjne definiowanie położenia i  geometrii elementów.

    Cechy okien projektu, techniki tworzenia dodatkowych widoków projektu.

 

3. Budowanie zawartości projektu c. d. Edycja elementów.

    Dodatkowe techniki wspomagające precyzyjne konstruowanie elementów.

    Projektowanie jako proces dynamiczny. Tworzenie i zmiany podstawowych elementów 3D.

 

4. Zapisywanie relacji pomiędzy elementami. Zestawienia ilościowe.

    Relacje, dachy, powłoki, więźba dachowa.

    Zestawienia ilościowe, edycja projektu z poziomu zestawień.

 

5. Atrybuty, wstęp do elementów bibliotecznych.

    Atrybuty elementów. Tworzenie i edycja atrybutów.

    Standardowe elementy biblioteczne w ArchiCADzie.

 

6. Uszczegóławianie projektów. Własne obiekty. Elementy 2D.

    Tworzymy elementy biblioteczne. Narzędzie Kształt. Przegroda strukturalna. Własne komponenty.

    Elementy 2D. Wymiarowanie i opisywanie projektów.

 

7. Przygotowanie i publikacja dokumentacji. Widoki i Arkusze.

    Widoki. Parametry i tworzenie widoków.

    Teczka Arkuszy i Publikator.

 

8. Wizualizacja. Możliwości i ograniczenia ArchiCADa.

    Wizualizacja w ArchiCADzie - okno 3D, CineRender, rendering szkicowy.