PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY

 

domy jednorodzinne

 

rezydencje

 

obiekty użyteczności publicznej

 

hale i magazyny

 

adaptacje projektów typowych z katalogów

 

projekty modernizacji i rozbudowy obiektów

 

projekty małej architektury

 

projekty koncepcyjne

OFERTA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

 

Projektujemy wyjątkową architekturę dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta. Projekty domów, rezydencji są dla nas tematami, nad którymi pracujemy z pasją realizując marzenia inwestora. Dzięki doświadczeniu, wiedzy i zaangażowaniu gwarantujemy wysoką jakość usług, terminowość przy konkurencyjnej cenie projektu.

 

Naturalną reakcją Inwestora planującego budowę i trafiającego na zagęszczenie wymagań przepisowych i formalności koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie pozwolenia na użytkowanie jest zniechęcenie. Doradzamy jak dopełnić wszelkich procedur formalnych
w urzędach, a jeśli trzeba możemy je przejąć na siebie prowadząc klienta w bezpieczny sposób przez proces projektowania i budowy.

 

Wykonujemy pełen zakres usług projektowych, w tym w zależności od potrzeb:

 

► wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie badań geologicznych

► wystąpienie w imieniu Inwestora o decyzje o warunkach zabudowy i warunki przyłączenia u gestorów sieci

► opracowania koncepcyjne, badanie lokalizacji

► wykonanie realistycznych wizualizacji budynku

► opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, koordynacja projektu

► przygotowanie kosztorysów inwestorskich

► doradztwo w zakresie przepisów i norm, doboru konstrukcji i materiałów budowlanych

► opiniowanie rzeczoznawcze projektów i rozwiązań, doradztwo w zakresie przeciw pożarowym, bhp, sanitarno-higienicznym

 

 

 

OFERTA DLA BIUR PROJEKTOWYCH

 

Oferujemy współpracę z biurami architektonicznymi z zakresu:

 

► projektów budowlanych

► projektów wykonawczych

► modelowania 3D i profesjonalnych wizualizacji

► inwentaryzacji architektonicznych

 

 

Pracujemy na pełnych, najnowszych wersjach ArchiCAD, dzięki czemu mamy możliwość współpracy poprzez Teamwork z innymi wersjami ArchiCADa.

 

Pełna współpraca z biurami opartymi na oprogramowaniu AutoCAD (bezproblemowa translacja do .dwg lub praca tylko na obiektach 2D).

Możliwość zdalnej współpracy lub pracy w biurze u Zleceniodawcy na określonych warunkach.

 

Zapraszamy do współpracy!