Emisyjność

Materiały ››
Parent Previous NextEmisyjność / Illuminacja własna


Elementy emisyjne są kluczowe podczas pracy ze sceną w dużej skali i istnieje zapotrzebowanie na szybkie i realistycznie wyglądające oświetlenie.

Można dowolnie zmieniać kolor, a nawet dodawać niestandardowe tekstury lub wideo.


Emisyjność: ustawia materiały emisyjności / samodzielnego świecenia


kolor: wyświetla zestaw kolorów lub średni kolor ustawionej tekstury.


wartość: natężenie ogólnie


UV: informacje na temat kanału UV materiału, które kojarzy mapę ze współrzędnymi mapowania obiektu.

Różne kanały UV mogą mieć różne wartości U i V kafelkowania (tilingu), różne przesunięcia U i V i tak dalej. Mapowanie UV powinno być

wykonane przed importem do RENDERLights. Można też po przekształceniu do obiektu dynamicznego użyć narzędzia mapowania UV do generowania współrzędnych mapujących.


tekstura lub wideo: miejsce tekstury lub pliku wideo. RENDERLights jest w stanie korzystać z wideo na żywo (z kamery podłączonej do komputera) jak z tekstury;

wpisz c@pture by użyć.Przykład jak emisyjny materiał wpływa na scenę. Na lewo; czerwone pudełko ma wartość emisyjności 0% (czarny). Środek; wartość emisyjności jest taki sam jak kolor rozpraszania (czerwony). Na prawo: emisyjność z fakturą. Zobacz także odbicie w czasie rzeczywistym w metalowej kuli.


Materiały promieniujące


Materiały promieniujące w przeciwieństwie do innych materiałów wirtualnego programu, są emiterami światła. Mogą świecić by wyprodukować różne efekty, takie jak np. neony lub po prostu mogą służyć do oświetlenia całej sceny. Samo oświetlenie obiektu jest traktowane jako oświetlenie pośrednie, dlatego nie rzucają cieni bezpośrednich, ale dają dość ciekawy efekt cieniowania.


Aby utworzyć własny materiał iluminujący, zmień wartości emisyjne we właściwościach materiału.


Materiały emisyjne tworzą piękne oświetlenie ogólne. Dobrą praktyką jest, aby podzielić nieco siatkę modelu lub wykorzystać wtapianie map światła (Lightmap) do uchwycenia lepszego efektu ogólnego oświetlenia. Ten zabieg szczególnie pomoże stworzyć najskuteczniejszy efekt radiosity w modelach wnętrz.Podział modelu może stworzyć lepszą dystrybucję światła, ale również zwiększa znacznie rozmiar modelu. Używaj tego rozsądnie. By podzielić model należy użyć narzędzi

dostępnych w Twoim programie CAD lub 3D. RENDERlights nie oferuje takiej funkcji.